اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۶/۰۲/۲۳

همه عالم تن است و ایران دل ...


همه عالم تن است و ایران دل          نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد
(از هفت پیکر نظامی)

راستی من امروز دارم میرم ایران!

۱۳۸۶/۰۲/۱۱

حمله شیر به یک مرد در ایران (ویدئو)

این ویدیو با مدت حدود ۷ دقیقه، خیلی خیلی گرافیک و آزار دهندست که حمله شیر به یک مرد ایرانی توی قفس رو نشون میده درست از بعد حمله تا کشتن شیر و نجات دادنش. همینطور مثل ماست نگاه کردن مردم خونگرم ایران (و فیلم گرفتنشون بجای زدن شیر)!! دوباره میگم که خیلی آزار دهندست برای همین خود ویدیو رو اینجا نذاشتم .اگه دوست دارین تماشا کنید.