اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۷/۰۶/۲۹

محمد نوری: ما برای ...


ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس / چه سفر ها کرده ایم
ما برای بوسیدن خاک سر قله ها / چه خطرها کرده ایم
ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود / رنج دوران برده ایم
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود / خون دلها خورده ایم
ما برای بوئیدن بوی گل نسترن / چه سفرها کرده ایم
ما برای نوشیدن شورابه های کویر / چه خطرها کرده ایم
ما برای خواندن این قصه عشق به خاک / رنج دوران برده ایم
ما برای جاودان ماندن این قسم خاک / خون دلها خورده ایم

۱۳۸۷/۰۶/۲۳

فروش پیکان در آمریکا

یک آدم با ذوق (شایدهم کلاه بردار) یه آگهی فروش پیکان در آمریکا گذاشته تو eBay.
نوشته که خیلی جدیه. فقط مساله ای که هست، اگه دقت کنید تمام عکسها رو تو تهران گرفتن و نوشته شده که تا آخر ژانویه ۲۰۰۹ خودرو آماده میشه. پس هنوز معلوم نیست که این ماشین به آمریکا رسیده یا نه. البته من تو تورنتو هم شنیده بودم کسی پیکان آورده باشه.