اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۹/۱۱/۱۳

پارسی را پاس بداریم

اگه بجای سلام به دوستات بگی درود، حتما بهت میخندن. خیلی جای تعجب هم نداره وقتی حتی فردوسی، اونهم بیشتر از هزار سال پیش، مجبور شد تو چند مورد از واژه های عربی استفاده کنه... ولی هنوز هم دیر نیست که ما تلاشمونو بکنیم:

فرهنگ کوچک واژه های بیگانه و برابر پارسی آنها