اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۸/۱۱/۰۲

یادواره بزرگان

یادواره بزرگان : زندگینامه صوتی برخی از بزرگان ایران

تقریبا تمام افراد شخصیتهای ادبی هستن از جمله رودکی، مللک الشعرا بهار، ایرج میرزا،...

تمام زندگینامه ها بصورت mp3 هستن و میتونید با تلفن و اینا گوش بدین.

منبع: Ottawa Persian Radio

۱۳۸۸/۱۰/۱۵

سرود ایران

ما گل هاي خندانیم فرزندان ایرانیم

ايران پاك خود را مانند جان می دانيم

ما بايد دانا باشیم هشیار و بينا باشیم


از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم

آباد باشي ای ایران آزاد باشي ای ایران

از ما فرزندان خود دلشاد باشي اي ايران

(از عباس یمینی شریف - کتاب دوم دبستان سال ۱۳۴۰)