اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۶/۱۰/۰۶

جن

خانه‌‌اي بسيار بزرگ و قديمي از ميراث خانواده ما در يكي از شهرهاي شمالي كشور سبب شد تا تصميم بگيرم تعطيلات آخر هفته را در آنجا بگذرانم... ادامه

منبع: جن، جن است و ما بسم‌ا..