اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۹/۰۱/۱۶

ضرب المثل های شتری* «شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره.»
* «شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه.»
* «شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت.»
* «شتر خوابیده‌اش هم بلندتر از خر ایستاده‌است.»
* «شتر در خواب بیند پنبه دانه// گهی لف لف خورد گه دانه دانه»
* «شتر دیدی ندیدی؟»
* «شتر را چه به علاقه‌بندی؟»
* «شتر را گفتند: چرا شاشت از پسه؟ گفت: چه‌چیزم مثل همه‌کسه.»
* «شتر را گفتند: چرا گردنت کجه؟ گفت: کجام راسته.»
* «شتر را گفتند: چکاره‌ای؟ گفت: علاقه‌بندم. گفتند: از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست.»
* «شتر را گم کرده پی افسارش می‌گرده.»
* «شتر سواری دولا دولا نمی‌شه.»
* «شتر که نواله می‌خواد گردن دراز می‌کنه.»
* «شتر کجاش خوبه که لبش بده؟»
* «شتر مرد و حاجی خلاص.»
* «شتر با پیغام آب نمی خورد»