اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۷/۱۱/۲۰

گورخر ایرانی


احتمالا درباره گورخر تو کتابای شعر ایرانی خوندین. تو نقاشیها و مینیاتورهایی که از روی این شعرها ساختن متاسفانه گورخر رو مثل گورخر آفریقایی راه راه کشیدن. گورخر ایرانی در واقع به خر وحشی ایران میگن.
امروز خبری در مورد فنس کشی زیستگاه گورخر ایرانی خودم که یکم عکس و اطلاعات در مورد این حیوان میده. متاسفانه فقط ۱۰۰ راس از اون باقی مونده: فکر کنم نظامی تو هفت پیکر جدی میگفته که بهرام گور ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا گور شکار میکرده!
خوشبختامه مثل شیر ایرانی نیست که تقریبا ۷۰ ساله فقط تو هند باقی مونده و بزودی اسمش میشه شیر هندی (بی شوخی)!