اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۷/۰۶/۲۳

فروش پیکان در آمریکا

یک آدم با ذوق (شایدهم کلاه بردار) یه آگهی فروش پیکان در آمریکا گذاشته تو eBay.
نوشته که خیلی جدیه. فقط مساله ای که هست، اگه دقت کنید تمام عکسها رو تو تهران گرفتن و نوشته شده که تا آخر ژانویه ۲۰۰۹ خودرو آماده میشه. پس هنوز معلوم نیست که این ماشین به آمریکا رسیده یا نه. البته من تو تورنتو هم شنیده بودم کسی پیکان آورده باشه.

هیچ نظری موجود نیست: