اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۷/۱۱/۰۱

مدرسه اینترنتی برای ایرانیان مقیم خارج

مدرسه اینترنتی سروش رسانه برای دبستان تا دبیرستان شهریور و دی هر سال ثبت نام میکند. من چون بچه مدرسه ای ندارم(!!!) خیلی نمیدونم موضوع چیه ولی تا جایی که میدونم برای ایرانیان مقیم خارج طراحی شده.