اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۸/۱۰/۱۵

سرود ایران

ما گل هاي خندانیم فرزندان ایرانیم

ايران پاك خود را مانند جان می دانيم

ما بايد دانا باشیم هشیار و بينا باشیم


از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم

آباد باشي ای ایران آزاد باشي ای ایران

از ما فرزندان خود دلشاد باشي اي ايران

(از عباس یمینی شریف - کتاب دوم دبستان سال ۱۳۴۰)

۱ نظر:

Unknown گفت...

نه تنها ایران را ویران کردند، زره زره وجودمان را نیست می کنند