اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۵/۱۰/۰۵

جمعه بازار

آذز امسال محمد نوری تو تهران کنسرت داشت. ما که خدا نخواست ایران باشیم و ببینیمش (البته ضایع تر این بود که اونجا باشیم و بلیط گیرمون نیاد) ولی باز خوب شد تو نستیم یه ویدیویی ازش ببینیم.

اسم آهنگ جمه بازار و اصلش لهستانیه. خیلی عاشق لهستانیا نیستم ولی آهنگه خیلی توپه