اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۵/۱۰/۱۴

آيا ميدانيد كه

این و همین الان تو یاهوم گرفتم:
  • كوكا كولا در اصل سبز رنگ است
  • عمومي ترين نام جهان محمد است
  • اسم قاره ها با همان حرفي كه آغاز ميشود پايان ميابد
  • شما نميتوانيد با حبس نفستان خود كشي كنيد
  • محال است آرنج دستتان را بليسيد
  • وقتي عطسه ميكنيد مردم به شما عافيت باش ميگويند چون قلب شما به مدت يك ملنيليونيم ثانيه ميايستد
  • خوك‌ها به دليل فيزيك بدني قادر به ديدن آسمان نيستند
  • فندك قبل از كبريت اختراع شد