اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۵/۱۱/۲۱

چرا باید به ایران افتخار کنیم...

اینو امروز یکی برام فرستاد:
  • اولين مردمان جهان كه نخ به سكه ميبستند و در داخل تلفنهاي عمومي ميانداختند ايرانيان بودند!
  • اولين مردماني كه توانستند از كارتهاي اعتباري تلفنهاي عمومي استفاده كنند بدون آنكه اعتبار آن كم شود ايرانيان بودند!
  • اولين مردماني كه نوشابههاي تقلبي ساختند ايرانيان بودند!
  • اولين مردماني كه در اولين صادرات به كشورهاي شمالي ايران به جاي حنا، خاك رنگي فروختند ايرانيان بودند!
  • اولين مردماني كه كشف كردند دروغگويي و ريا و كلكبازي براي موفقيت ضروري است ايرانيان بودند!
(چه باحاله این وبلاگ همزبون... تو وبلاگ انگلیسی عمرا میشد از این چیزای آبرو ریز بنویسم!!!!)
البته همشم بد نیست‌: