اخبار و لینکهای جالب (گودر و ...)

۱۳۸۶/۱۲/۲۵

معنای ماههای تقویم ایرانی

فروردین (فرودین) = فرِّ دین
اردیبهشت (آشا واهیشتا) = بهترین راستی
خرداد (هارواتات) = رسایی و کمال
تیر (تیشتریا) = تند و چابک
مرداد (آمرتات) = جاودانه
شهریور (خاشترا وایرا) = بهشت (کشور آسمانی آهورا مزدا)
مهر (میترا) = پیام دوستی
آبان (آپ) = آب
آذر (آتر) = آتش
دی (دادار)‌ = آفریدگار
بهمن (وهومنا / وهومن) = نیک نهاد (از اسم خودم اومده!)
اسفند (اسپندارمز) = فروتنی پاک / تواضع مقدس

*‌ جلوی هر اسم،‌ اسم اصلی ماه به پهلوی (پارسی میانه) نوشته شده. غلطهای املایی رو به بزرگی خودتون ببخشید!
منبع = فرهنگ دهخدا

هیچ نظری موجود نیست: